DGRI
Innovatie op topsnelheid

Smart Camera 

Het smart camera systeem kent 2 toepassingsgebieden:

  • Herkenning van karakters op rijdende treinen. Een voorbeeld daarvan is het identificeren van UIC, GEVI en UN nummers (en alle andere teksten / karakters) op goederenwagons
  • Het vaststellen van de hoeveelheid / soort vervuiling op passagierstreinen


De basis van het systeem is hetzelfde: detectie van trein met sensoren (railcontacten of anderszins), belichting (met instelbare lichtsterkte) en een camera (linescancamera: zo klein mogelijke lichtbundel) en software die componenten uitleest/aanstuurt en beelden maakt en interpreteert. Voor karakterherkenning is dat OCR, voor vervuiling zijn het ander algoritmes.


 

Links de installatie langs het spoor met lichtbundel en camera, rechts detail van de zuil met verlichting


Herkenning van karakters

Voor het herkennen van karakters wordt AI gebruikt die alle karakters kan herkennen. 
Boven de oorspronkelijke opname. Linksonder een vergroting van de wagon. Rechts de herkende karakters (geel) met rechthoeken eromheen (groen).