DGRI
Innovatie op topsnelheid

IMUIoT

Het inertiale meetsysteem IMU IoT systeem dat we ontwikkeld hebben, heef een zeer kleine formaat. Gebaseerd op IMU on chip met 6 vrijheidsgraden en Raspberry Pi voor uitlezen en toegankelijk maken voor netwerk devices

Elementen in de opzet van het systeem:

  • 6-assige IMU on chip
  • De Raspberry Pi die in staat is 4 chips tegelijk uit te lezen. Indien meerdere meetpunten op korte afstand zitten (ca. 2m) is dit een logische keuze.
  • Applicatie op laptop om de data van een aantal IoT devices te verzamelen, op te slaan, te analyseren en in beeld te brengen.


Het systeem kent een aantal toepassingen:

  • Bepalen van trillings/rotatiekarakteristieken om resonanties en responsies te bepalen
  • Conditiemeting in systemen die bij degradatie bepaalde trillingen laten zien. Het optreden/versterken van die trillingen kan dan trigger zijn voor onderhoud of andere ingreep. Bekend is bijvoorbeeld dat als het railprofiel slecht wordt, dit soort verschijnselen optreden.