DGRI
Innovatie op topsnelheid

Squats meten

Voor ProRail hebben we het project 'Squats meten' uitgevoerd. De vraag daarbij was: "Met welke meetmethode kunnen squats opgespoord worden". Van oudsher worden scheurtjes in de rails gedetecteerd met apparatuur die op eddy currents en/of ultrasoon gebaseerd is. 

ProRail was benieuwd of er ook andere meetmethoden bestaan die reproduceerbaar squats kunnen vinden. De meetmiddelen die daarbij toegepast zijn:

  • Laserprofiler: Om het hoogteprofiel van het loopvlak met een precisie van ca. 10 micrometers te kunnen bepalen
  • Inductieve afstandsmeters: Om het hoogteprofiel/scheurprofiel van het loopvlak te bepalen. In deze meting was een zestal sensoren gebruikt om niet alleen de individuele metingen te doen maar ook om de reproduceerbaarheid en de koorde van deze meting te bepalen
  • Linescan camera: Eigenlijk is dit meetmiddel voornamelijk voor validatie meegenomen. Door de informatie over squats te koppelen aan de beelden is vast te stellen of de gemeten squats ook visueel herkend worden als squats.

De ondersteunende meetmiddelen die gebruikt zijn:

  • Rotary encoder: om de locatie voor de verschillende meetsystemen te kunnen koppelen
  • GPS om de absolute lokatie van de meting te kunnen vaststellen
  • Applicatie om alle datastromen vast te leggen. Om de verschillende devices op eigen wijze te configureren en aan te sturen.