DGRI
Innovatie op topsnelheid

Trillingen en resonantie

Voor camerasystemen die zich op bewegende voertuigen bevinden, kunnen trillingen een belangrijk probleem zijn. 

 Daarbij zijn er twee types problemen die wij langs hebben zien komen:

  • Het videosysteem is geveerd opgehangen onder een meetvoertuig. Bij wissels beweegt het videosysteem niet direct mee met het meetvoertuig waardoor de opnames (gebaseerd op linescantechnologie) een 'hobbeltje' vertonen. Dit is onwenselijk in de data-analyse. Na meting van de trillingskarakteristieken van de ophanging is geadviseerd de samenstelling van het verenpakket zodanig te veranderen dat het 'hobbeltje' nauwelijks meer een probleem was.
  • Resonantiefrequenties zijn altijd vervelend om in een geveerd systeem te onderdrukken. Vaak zijn het specifieke frequenties die optreden en waar - door het veersysteem anders samen te stellen - de responsie verbeterd kan worden en schades door resonanties voorkomen kunnen worden.

Dit soort problemen is met ons IMUIoT systeem in te meten en te analyseren.